Jan Ważyński człowiek który całkowicie zmienił moje zdanie na temat fenomenu jasnowidzenia.

W jego przypadku wszystko da się wyjaśni jednym słowem EMPATIA.
Jako odbiornik empatyczny jest niezwykły. Potrafi odbierać, każde nawet najmniejsze drganie uczuć. Dzięki temu, jest wstanie odnajdywać przedmioty
i ludzi. Ponieważ wszystko wokół nas re-emituje energię związaną z uczuciami. Kiedy nosimy obrączkę, czy mieszkamy w domu, pozostawiamy uczucia w tych przedmiotach i miejscach. Są to uczucia przeróżne, nie tylko pozytywne ale i negatywne, im są silniejsze, tym silniejszy nasz ślad odciśnięty w miejscach, ludziach, rzeczach. Niekiedy jesteśmy wstanie odczytać „ślady” uczuć pozostawione przez innych. Ale wychodzi nam to niezwykle rzadko.

Tak jest z nami, ale nie z Janem Ważyńskim, ten człowiek to „żywy wykrywacz uczuć”. Jego fenomenu nie da się zmierzyć. Nie mieści się w żadnych dostępnych skalach.

Kamil K. Nagorski

prekognicja

uzdrawianie

poszukiwania

 

Adresy przyjmowania pacjentów:

CertusVilla
Ul. Kornela Makuszyńskiego 1a
05-510 Konstancin Jeziorna
tel.: +48 501 722 496
www.CC.travel.pl